تخته پگ بورد

peg boardتخته پگ بورد جهت تمرینات کراس فیت و ورزشی - ابعاد 140 در 30 سانتی متر با پهنای 4 سانتی متر