باکس پرش فلزی

jump boxباکس های پرش فلزی در سه سایز 30 و 45 و 60 سانتی متر جهت انجام تمرینات کراس فیت و آمادگی جسمانی