جیم بال

gym ballجیم بال های تمرینی جهت انجام تمرینات ورزشی و توانبخشی در سایزهای 65 و 75 و 85 سانتی متر محصول چین و تایوان