دستگاه پلانک دیجیتال

پلانک دیجیتالاز این دستگاه به منظور اندازه گیری قدرت ایزومتریک کل بدن استفاده می شود که در آن باید یک وضعیت ایستای حالت شنا را حفظ کرد. زمان حفظ حالت ایزومتریک بدن بعنوان شاخص نمره دهی در نظر گرفته می شود و هر چقدر فرد عضلات مرکزی(core) قوی تری داشته باشد امتیاز بهتری می گیرد. این عضلات در ورزش برای افزایش شدت و قدرت انفجاری استارت های بدن بسیار مفید هستند.

دستگاه شامل:
• بدنه اصلی دستگاه
• دوربین ثبت تصویر
• سی دی نرم افزار تحلیل

مشخصات فنی دستگاه:
• دقت اندازه گیری: یک سانتی متر
• وزن : 200 گرم
• ابعاد: 20x7x5 سانتی متر مکعب
• دارای نرم افزار ثبت نتایج و ترسیم نمودار موقعیت به زمان