فوم یوگا

yoga foam rollerفوم رولر یوگا بدون آج جهت ماساژ و رها سازی در اندازه های 30 و 45 و 60 و 90 سانتی متری