هند اکسر سایز

hand exerciseتخم مرغ های ژله ای جهت تمرینات توانبخشی دست و انگشتان در 4 مقاومت - محصول سنکت باند مالزی