قیچی مچ

قیچی مچ تنظیمیقیچی مچ تایوانی جهت تقویت عضلات دست و ساعد با قابلیت تنظیم مقاومت از 10 تا 40 کیلوگرم - محصول تایوان