چرخ شکم

ab wheelچرخ شکم جهت تمرینات شکم و ناحیه میانی بدن در مدلهای متنوع - محصول چین و تایوان