بتل روپ

battle ropeطناب های سنگین بتل روپ جهت انجام تمرینات ارتعاشی و کراس فیت - در مدل های ایرانی و خارجی با اندازه های مختلف جهت استفاده آقایان و بانوان