تیلت بورد

بوردهای تمرینات تعادلیتیلت بورد های تمرینات تعادلی در مدل چوبی با رویه چرمی در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ