جلیقه وزن دار

جلیقه وزنهجلیقه های وزن دار 10 و 15 کیلویی جهت انجام تمرینات ورزشی و کراس فیت