وزنه مچ

weight cuffوزنه های مچ خارجی شنی و ایرانی جهت انجام تمرینات توانبخشی و ورزشی