پاور 200

power 200پاور 200 جهت انجام تمرینات مقاومتی با قابلیت نصب بر روی درب اتاق