نرم افزار استعداد یابی

نرم افزار استعدا یابی رشته های ورزشیفرآيند کشف ورزشکاران مستعد در يک برنامه تمريني سازماندهی شده، يکي از مهمترين موضوعاتي است که امروزه در ورزش مطرح مي باشد. لذا کشف افراد با استعداد و انتخاب آنها در سنين پايين، سپس هدايت، کنترل و ارزيابی آنها در صعود به بالاترين سطح ورزشی از اهميت زيادي برخوردار است.

در برنامه های توسعه استعدادیابی و قهرمانی، کار و زمان مربي بايد براي کساني صرف شود که داراي توانايي هايي بالقوه باشند . در غير اين صورت ، استعداد ، زمان و انرژي مربی تلف شده و يا بهترين شکل آن اين است که ورزشکار متوسطي به وجود خواهد آمد.

مجموعه حاضر به منظور کشف و مانیتورینگ روند رشد ورزشی کودکان بین 8 تا 14 سال با در نظر گرفتن فاکتورهای آنتروپومتریکی، قابلیت های فیزیولوژیکی و روانشناختی، طراحی و ساخته شده است. هدف اصلي نرم افزار استعدادیابی، شناسايي و انتخاب افرادی است که بيشترين توانايي را براي رشته ورزشي مناسب دارا هستند.

 

قابلیت نصب بر روی فقط یک کامپیوتر

دارای بانک اطلاعاتی 50 رشته ورزشی

مناسب برای رده سنی 8 تا 14 سال

بررسی در سه حوزه روانشناختی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتری

قابلیت مشاهده ده رشته ورزشی برتر در هر حوزه با تعیین نمره

پیشنهاد سه رشته ورزشی برتر حاصل از تلفیق سه حوزه

میزان آزمون گیری نامحدود

قابلیت به روز رسانی نرم افزار