بالانس پد

balance padپدهای فومی جهت تمرینات تعادلی و توانبخشی در دو شکل مستطیل و بیضی