چربی سنج دیجیتال

اندازه گیری دیجیتال درصد چربی بدناندازه گیری چربی بدن، شکل بدن ، BMI ، متابولیسم پایه و KCAL را با دقت دیجیتال اندازه گیری می کند
بی سیم ، دستی ، سبک ، قابل حمل و استفاده آسان در کلینیک، باشگاه و خانه
خواندن آسان با صفحه LCD بزرگ ، حافظه پروفایل 9 نفره
صرفه جویی در مصرف انرژی با عملکرد خاموش خودکار
پس از وارد کردن اطلاعات شخصی خود، اندازه گیری را می توان با نگه داشتن الکترودهای شستی و فشار دادن دکمه شروع انجام داد