مینی لوپ ژله ای

expander jellyکش مینی لوپ ژله ای 30 سانتی متری در 3 مقاومت محصول تایوان