لوپ ژله ای

expander jellyکش لوپ 50 سانتی متری ژله ای در 3 مقاومت محصول تایوان