کش CX

Cx bandکش سی ایکس دسته دار روکش دار در 4 مقاومت جهت تمرینات ورزشی و مقاومتی