کش رولی

pilates bandکش های پیلاتس رولی 12 متری در رنگهای مختلف