فوم رولر آج دار

Foam rollerانواع فوم رولر آج دار در سایز های 30 و 45 و 60 سانتی متر جهت ماساز و رهاسازی عضلات - قابل استفاده در تمرینات حرکات اصلاحی