بوسو بال

balance step - buso ballنیم توپ های بادی تمرینات تعادلی (بوسوبال) محصول چین و تایوان در انواع ساده و آج دار (کتلر)