تمرینات پیشگیرانه و اصلاحی


آشنایی با تمرینات پیشگیرانه و حرکات اصلاحی

با توجه به سبک زندگی ماشینی و کم تحرک افراد جامعه، فقر حرکتی و اختلالات اسکلتی عضلانی فراوانی در عموم جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان دیده می شود. همین امر موجب بروز درصد بالایی از ناهنجاری ها در افراد جامعه شده و به همان نسبت بهره وری و کارایی فیزیکی افراد را کاهش داده است.